Co to jest hydrofobizacja i jak można ją wykonać?

Co to jest hydrofobizacja i jak można ją wykonać?

Powstające coraz to nowsze technologie znacząco przyczyniają się do ułatwienia nam codziennego życia. Jedną z nich jest zastosowanie procesu hydrofobizacji, aby likwidować, a przede wszystkim zapobiegać odpowiednio wcześniej niszczeniu materiałów, których używamy na co dzień.

Czym jest hydrofobizacja i na czym to to polega? 

Otóż hydrofobizacja jest procesem polegającym na nadawaniu całym przestrzeniom, jak również powierzchniom właściwości hydrofobowych. Chodzi w tym wszystkim o to, aby odpychać wodę, dzięki czemu zabieg ten pomaga w zapobieganiu pochłaniania wody przez użyty materiał. Proces hydrofobizacji można wykonać na różnych materiałach, na przykład na metalach w celu uniknięcia korozji, na gruntach, aby ograniczyć ich rozmiękanie oraz nasiąkanie czy też na rozmaitych tkaninach, skórze w celu zapobiegania wnikaniu wody do chronionych wnętrz. Hydrofobizacja sprawia także, że powierzchnia przedmiotu jest mniej szorstka. Nie zmienia ona koloru, jedynie strukturę. 

W jaki sposób można przeprowadzić hydrofobizację?

Jednym ze sposobów jest zabieg malowania, czyli wykorzystanie do tego specjalnych lakierów oraz farb w celu pokrycia powierzchni materiału. Następną metodą jest użycie dostosowanych do tego odpowiednich folii, do których wykonania wykorzystano hydrofobowych tworzyw sztucznych. Można także zdecydować się na impregnację, czyli do struktury materiału wprowadza się hydrofobowe substancje, które zabezpieczają konkrety przedmiot przed wnikaniem wody, w takim przypadku na tę powierzchnię nie nakłada się już dodatkowych warstw. Kolejną możliwością jest modyfikacja powierzchni, stosując na przykład szlifowanie albo pasywowanie materiałów. 

Jakie korzyści może nieść ze sobą zastosowanie zabiegu hydrofobizacji? 

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na koszt procesu hydrofobizacji, nie jest on wysoki, a pomaga w ochronie różnych powierzchni, zapobiega ich niszczeniu, likwiduje wykwity. Wykorzystanie środków hydrofobowych przyczynia się do zmniejszenia ilości zużytych impregnatów oraz farb, a także niekorzystnego działanie kwasów, zwiększa natomiast plastyczność i mobilność zapraw i betonu. 

Jak możemy zauważyć, proces hydrofobizacji jest bardzo pomocy, a jego głównym celem jest ochrona materiału przed przenikaniem wilgoci.

Admin

Dodaj komentarz